30 sierpnia o godzinie 14.20 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmiński otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w miejscowości Łabno, gmina Lidzbark Warmiński. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z lidzbarskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Rogoża oraz Kiwit.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i dokonanym rozpoznaniu stwierdzono, że pali się budynek garażowy, murowany o konstrukcji dachu drewnianej krytej dachówka, zasilany w energię elektryczną, który połączony był z domem. Ogień wydostawał się na zewnątrz przechodząc na elementy konstrukcyjne dachu. Rodzina, opuściła budynek przed przybyciem straży pożarnej. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody w natarciu na palący się garaż, wykonaniu prac rozbiórkowych poszycia dachowego. W wyniku pożaru,  całkowitemu spaleniu uległy trzy motory, sprzęt warsztatowy oraz elementy wyposażenia. Działania trwały ponad 2,5 godziny a na miejscu pracowało 18 strażaków

 

 

 

Opracował: mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: mł.kpt.Piotr Fliciński