Czwartkowe załamanie pogody wyrządziło w powiecie lidzbarskim wiele szkód. Strażacy z naszego powiatu wyjeżdżali łącznie 16 razy do zdarzeń związanych z przewróconymi wiatrołomami. Przewrócone drzewa uniemożliwiały przejazd przez szlaki komunikacyjne oraz w miejscowości Wapnik zerwały linię energetyczną średniego napięcia. Doszło również do uszkodzenia części poszycia dachowego w zbiorniku na czystą wodę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Przystaniowej. Od godzin popołudniowych do późnych godzin nocnych trwały działania związane z usunięciem skutków miejscowych zagrożeń. Największe ilości zdarzeń zostały odnotowane w gminie Lidzbark Warmiński oraz gminie Lubomino. W działaniach udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim, Ochotnicze Straże Pożarne w Lubominie, Wilczkowie, Ornecie i Kiwitach.

 

 

Opracowanie: mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: Archiwum PSP