W dniu 08.11.2019 po godzinie 09:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodowym na terenie złomowiska „Mardom” przy ul. Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim. Otrzymana informacja była początkiem do ćwiczeń organizowanych przez dowódcę JR

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było wyznaczanie priorytetów ratowniczych przy zachowanych standardach taktyki ratowniczo-gaśniczej podczas zdarzeń komunikacyjnych. Elementami dodatkowymi, na które zwrócono uwagę to sposoby stabilizacji pojazdu,  jakość udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działania związane z zabezpieczeniem poszkodowanego przed wychłodzeniem. Epizod zakładał wypadek samochodu osobowego w wyniku, którego kierowca doznał między innymi złamania otwartego uda oraz licznych urazów towarzyszących, zagrażających życiu. Niestabilny pojazd znajdujący się na lewym boku utrudniał prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacje poszkodowanego znajdującego się wewnątrz. Stan poszkodowanego zmieniał się w zależności od czasu i podjętych czynności ratowniczych. W trakcie prowadzonych działań odpalona została flara dymna imitująca pożar z komory silnika. Realizowane zadania przez zastępy lidzbarskiej straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu, dotarciu do osoby poszkodowanej, zatamowaniu krwotoku. Podjęciu decyzji o szybkiej ewakuacji kierowcy, ugaszeniu pożaru oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w punkcie medycznym. Założone cele zostały zrealizowane przez ćwiczące zastępy a całość została szczegółowo omówiona i podsumowana w jednostce.

Opracowanie: mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: kpt.Tomasz Gowkielewicz