W dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 10.00 na terenie leśnictwa Karbowo odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojoweKomendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Lidzbarku Warmińskim.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Orneta tj. OSP Orneta, OSP Mingajny, OSP Henrykowo i OSP Bażyny. Poza tym do ćwiczeń zadysponowany został pluton ratowniczy w sile OSP Rogóż, OSP Lubomino i OSP Orneta.Pozostawienie bez nadzoru niedogaszonego ogniska przez pracujących w lesie  pilarzy było przyczyną powstania pożaru – taki scenariusz ćwiczeń został nakreślony przez zespół przygotowujący ćwiczenia. W wyniku nieostrożności zapaleniu uległo poszycie leśne, ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się trawiąc młody drzewostan. Ostatecznie objęty pożarem był obszar na powierzchni 1 ha.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości zapewnienia skutecznego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, w tym dostarczania wody na duże odległości przy prowadzeniu działań gaśniczych na obszarach leśnych. Ponadto ćwiczenia były doskonałym sprawdzianem organizacji dowodzenia , łączności oraz koordynacji wszystkich podmiotów ratowniczych. Łącznie w ćwiczeniach brało udział 9 zastępów straży pożarnej w sumie 41 strażaków.Kierującym działaniami ratowniczymi był mł. kpt. Bartosz Wójcik.

Zastępca komendanta powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim mł. bryg. Cezary Kalinowski podziękował wszystkim pracownikom leśnym na czele z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Orneta Panem Marcinem Żurkowskim za organizację i możliwość przeprowadzenia w/w ćwiczeń. Słowa podziękowania skierował również do uczestników ćwiczeń- strażaków ochotników za zaangażowanie i poświęcony czas.

tekst. kpt. Tomasz Gowkielewicz