12 lutego o godz.09.00 w siedzibie Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim.

Przedmiotem konkursu były prace w dziedzinie malarstwa i rysunku o tematyce obejmującej udział jednostek Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach i działalności prewencyjnej. Spośród 369 prac, komisja konkursowa wytypowała 22 prace, które wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.

Autorom wyróżnionych prac dyplomy i drobne upominki wręczył wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jarosław Kogut oraz komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz. Dziękuję dyrektorom przedszkoli i szkół a zwłaszcza nauczycielom prowadzącym zajęcia plastyczne za udział w konkursie, natomiast młodzieży gratuluję i życzę dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim podsumował wicestarosta lidzbarski Jarosław Kogut.

Nagrodzone prace :

 

Grupa I – przedszkola

Zofia Bartczak

Karolina Kawiecka

Patrycja Kozioł

Przemek Borowiecki

Piotr Szumiel

 

Grupa II  - szkoła podstawowa klasy I – III

Michał Białopiotrowicz

Katarzyna Ponczkowska

Błażej Mejka

Hanna Paukszto

Szymon Aleksandrowicz

 

Grupa III – szkoła podstawowa klasy IV – VI

Paweł Szumiel

Maja Cichosz

Julia Gizulewska

Antonina Jaworska

Maria Górska

 

Grupa IV – klasy VII – VIII

Małgorzata Lachowicz

Maja Kazimierczak

Inka Junko

Adrian Teresiński

Wiktoria Szcząchor

  

Grupa V – szkoły ponadpodstawowe

 Kamil Czubiński

Lidia Wróblewska

 

  

tekst:mł kpt. Damian Stankiewicz

zdjęcia: mł.kpt. Piotr Fliciński