W dniu 15 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” odbyło się cykliczne spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z powiatu lidzbarskiego oraz przedstawicielami służb mundurowych i instytucji współpracujących z PSP.

Głównym celem tej ogólnopolskiej kampanii jest podniesienie poziomu świadomości na temat zagrożenia powodowanego tlenkiem węgla, a także przypomnienie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w budynkach o konieczności okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

            Na początku spotkania przedstawiciel Komendy Powiatowej  PSP w Lidzbarku Warmińskim dokonał podsumowania poprzedniego jesienno-zimowego sezonu grzewczego 2018/2019. Następnie głos zabrali zaproszeni goście ze służb i instytucji.  Podczas wspólnych rozmów omówiono obowiązki zarządców w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz kwestie współpracy Straży Pożarnej z zarządcami  budynków,  Policją oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

            W celu zobrazowania skali problemu przedstawiono statystyki pożarowe związane z  pożarami sadzy nagromadzonej w przewodach kominowych. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w dyskusji, co zapewniło każdej ze stron możliwość spojrzenia na problem pożarów sadz i obecności tlenku węgla w mieszkaniach z różnych perspektyw.

            Oficer prasowy lidzbarskiej komendy zapoznał zebranych gości w oparciu o dane statystyczne z zagrożeniem jakie stwarza tlenek.Przedstawił zasady postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji niebezpiecznej i omówił urządzenia (czujki dymu i tlenku węgla) pozwalające zapobiegać tragicznym skutkom występowania trujących substancji.

            Zebrani goście pozytywnie ocenili spotkanie i wyrazili chęć kontynuacji tego typu przedsięwzięć.

           

Opracowanie : ogn. Piotr Wołejko