3 marca 2020 roku w Sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Korzystając z okazji w tym dniu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie za pośrednictwem mobilnego punktu umożliwiło chętnym osobom oddanie krwi.

12 lutego 2020 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2019.

12 lutego o godz.09.00 w siedzibie Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim.

13 stycznia br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu powiatu lidzbarskiego.

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.