Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

4 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono pierwszą w nowo rozpoczętym roku akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  15 litrów krwi.

3 marca 2020 roku w Sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Korzystając z okazji w tym dniu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie za pośrednictwem mobilnego punktu umożliwiło chętnym osobom oddanie krwi.

12 lutego 2020 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2019.

12 lutego o godz.09.00 w siedzibie Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim.