Okres letni dla rolnictwa w Polce jest czasem wzmożonej pracy. W naszym regionie zaobserwować można działania związane ze zbiorem płodów rolnych. Maszyny pracujące do późnych godzin informują nas, że rozpoczęły się żniwa. Lidzbarka straż co roku odnotowuje zdarzenia związane z występowaniem zagrożeń pożarowych podczas tych prac. Nierzadko pożary te są przyczyną ogromnych strat materialnych, a jednocześnie zdarza się, że powodują wielkie szkody w ekosystemie. Większość pożarów zostaje spowodowana nieumyślnie. Aby zminimalizować ryzyko należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętna eksploatacja sprzętu rolniczego zgodnie z instrukcją podaną przez producenta jest podstawowym elementem bezpieczeństwa.

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W dniach 24-26 czerwca br. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim odbyło się szkolenie dedykowane funkcjonariuszom oraz pracownikom tutejszej jednostki.

Pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja sprzętu ratowniczego oraz elementy pierwszej pomocy to elementy, które zostały przygotowane wraz z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, mieszkańcom naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane nad brzegiem Łyny przy lidzbarskim bulwarze.

ministerstwomini miniWytyczne Ministra MSWiA dotyczących uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego