Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

6 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  6 litrów krwi.

Lidzbarscy strażacy wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają wszystkich chętnych, 6 października br. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim na akcje zbiórki krwi.

14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystego podpisania dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Prezes Zarządu OSP dh Zbigniew Orodziński.

22 sierpnia b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano 19litrów i 350ml krwi. Lidzbarscy strażacy honorowo oddali najcenniejszy dar aby pomóc tym najbardziej potrzebującym w procesie leczenia. Łącznie podczas akcji poboru krwi zgłosiło się łącznie 47 osób z czego 43 tego dnia mogło oddać krew.