05 wrzesień 2018

Powołanie Zastępcy Komendanta PSP w Lidzbarku Warmińskim

Zdjęcia:KW PSP Olsztyn

Z dniem 1 września b.r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim mł. bryg. Cezarego Kalinowskiego.