Kierownictwo

p.o. Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz

tel. 89 767 75 55
e-mail: rszymukowicz@strazlidzbark.pl