KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf

Klauzula informacyjna wynikająca z art.13 i art. 14 RODO