ZAMÓWIENIA PUBLICZNEKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim nie prowadzi obecnie żadnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.